2017-2018 Erasmus+ Programı Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Sonuçları

01 Haz

  • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  • Tüm Duyurular

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS+ PROGRAMI AKADEMİK PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

ERASMUS+ KOMİSYONU KARARI

 

Toplantı Tarihi

Toplantı Sayısı

31.05.2018

06

 

 

 

Karar Sayısı: 2018/06/06

 

Bu tarihten sonraki personel hareketliliği başvurularında niyet mektubu alınmasına ve puanlamaya dahil edilmesine  gerek olmadığına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı: 2018/06/07

 

Bu tarihten sonraki personel hareketliliği başvuru değerlendirmesi puanlandırma kriterlerine, öğrencilerine staj yeri bulan personele her akademik yıl için bir sefere mahsus olmak üzere +10 puan verilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı: 2018/06/08

 

26.04.2018 tarihinde üçüncü ilana çıkılan Eğitim Alma Hareketliliği için, aşağıda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre puanlandırılan başvuru sahiplerinden, en yüksek puandan itibaren; 3 ders verme yükümlülüğü olan kadro, 2 ders verme yükümlülüğü olmayan kadro, 2 idari kadro, programdan yararlanmaya hak kazanmıştır.

 

Düzce Üniversitesi Erasmus+ Programı Personel Hareketliliği Erasmus+ Komisyonu Toplantısında, 2017-2018 Akademik Yılında Akademik Personel Personel Eğitim Alma ve İdari Personel Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek personelin seçimi yapılmış olup, EK-1’de verilen listede belirtilen personeller programdan yararlanmaya hak kazanmışlardır. Başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar aşamasında, tüm başvuru sahipleri ile Erasmus+ Komisyonu üyelerinin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.

 

Eğitim Alma Hareketliliği için sonuçların Ek-1 listedeki haline oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Listeye ulaşmak için tıklayınız.

  

 

DEĞERLENDİRME:

 

 

Eğitim Alma Hareketliliği için Puanlandırma Kriterleri:

a) Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlerden Başvuracak Personele: 10 Puan

 

Daha önce personel hareketliğinde yer almayan ülke veya yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek: 10 Puan

 

b) Herhangi bir değişim programından hiç faydalanmamış olan personel: 40 Puan.

 

c) Herhangi bir değişim programından son iki yıl içinde faydalanmamış olan personel: 20 Puan.

 

ç) Herhangi bir değişim programından bir önceki Akademik Yıl içinde faydalanmamış olan personel: 10 Puan.

 

d) Başvuruda sunulacak kabul mektubuyla Üniversite’ye yeni bir Erasmus+ Anlaşması kazandırmış olmak:40 Puan

 

e) Başvuruda sunulacak kabul mektubuyla halihazırda var olan bir Erasmus+ Anlaşmasını akademik birimini de dahil edecek şekilde genişletmek: 30 Puan

 

f) Aşağıda belirtilen puan aralıkları ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yabancı dil sınavları (YDS, KPDS, ÜDS, e-YDS) esas alınarak belirlenmiştir. YDS muadili sınavlardan alınan puanlar için ÖSYM’nin belirlediği denklik tablosu geçerlidir. Değerlendirmede test türlerinin (Örneğin, TOEFL) öngördüğü geçerlilik süreleri dikkate alınmamaktadır.

100-85: 50 Puan

84-75: 45 Puan

74-65: 40 Puan

64-55: 20 Puan

54-50: 10 Puan

 

g) Erasmus+ Programı Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında başvuru gerçekleştiren akademik personelden, gerçekleştirilecek hareketliliğin Üniversiteye ve personelimizin kendisine kazandıracağı getiriler hakkında alınacak niyet mektubu, Erasmus+ Komisyonu tarafından 30 Puan üzerinden değerlendirilecektir.

Başvuru gerçekleştirecek idari personelimize akademik durumlarına göre de puan verilecektir:

Doktora: 50 Puan

Doktora Öğrencisi: 40 Puan

Yüksek Lisans: 35 Puan

Yüksek Lisans Öğrencisi: 30 Puan

 

h) Aşağıda ifade edilmeyen ünvanlar, eşit olduğu ünvana göre puanlandırılacaktır.

 

Genel Sekreter: 50 Puan

Genel Sekreter Yardımcısı: 45 Puan

Daire Başkanları: 40 Puan

Akademik Birim Sekreterleri: 30 Puan

Şube Müdürü: 25 Puan

Şef: 20 Puan

Bilgisayar İşletmeni, Memur, Tekniker, Teknisyen: 10 Puan

 

 

ı) Erasmus+ Komisyonu, ders verme ve eğitim alma kalemlerindeki başvuruları değerlendirirken var olan İkili anlaşmanın öngördüğü personel değişim kontenjanlarını dikkate alır. Anlaşmada belirtilen kontenjan üzerinde başvuru gelmesi durumunda, Erasmus+ Komisyonu yararlanıcı adaylarının toplam puanlarına göre eleme yapma hakkını haizdir.