2016-2017 Personel Hareketliliği İlanı

03 Kas

 • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 • Tüm Duyurular

2016-2017 Erasmus+ Programı

Akademik Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği

Başvuru İlanı

 

2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Programı ders verme hareketliliğinden 4 (dört), eğitim alma hareketliliğinden ise 3 (üç) (2 Akademik, 1 İdari) personelimiz faydalanabilecektir. Akademik Eğitim Alma faaliyetine öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutman dışındaki tüm akademik kadrolar başvurabileceklerdir.

Başvuru Tarihleri:

2016-2017 Akademik Yılı Akademik Personel Hareketliliği için başvurular 03.11.2016-02.12.2016 tarihleri arasında, aşağıda belirtilen gerekli belgelerle birlikte, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne şahsen yapılacaktır.

Başvuru Süreci İçinde Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

 • Başvuru Formu,
 • Dil Seviyesi Belgesi (Sınavların resmi geçerlilik süreleri dikkate alınmamaktadır),
 • Davet (Kabul) Mektubu,
 • Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement (ders verme hareketliliği formu)
 • Staff Mobility for Training Mobility Agreement  (eğitim alma hareketliliği formu)
 • Gerekli belgeler http://disiliskiler.duzce.edu.tr/ personel  web uzantısından indirilebilir.

Gitmeye Hak Kazandıktan Sonra Teslim Edilecek Belgeler:

 1. Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketlilikleri için Hibe Sözleşmesi
 2. Herhangi bir Halk Bankası Şubesi’nde açılacak “AVRO hesabının” hesap no’sunu gösterir belgenin fotokopisi,

Değerlendirme ve Seçme Aşamalarında Uygulanacak Puanlama Kriterleri:

1-) Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlerden Başvuracak Personele: 10 Puan

Daha önce personel hareketliğinde yer almayan ülke veya yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek: 10 Puan

 

2-) Yabancı Dil Belgesi ve Puanlama:

Puanlama Kriterleri: Aşağıda belirtilen puan aralıkları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yabancı dil sınavları (YDS, KPDS, ÜDS, e-YDS) esas alınarak belirlenmiştir. YDS muadili sınavlardan (Örneğin, TOEFL) alınan puanlar için ÖSYM’nin belirlediği denklik tablosu geçerlidir. Değerlendirmede, test türlerinin sınavlar için öngördüğü geçerlilik süreleri dikkate alınmamaktadır.

 

100-85: 50 Puan

84-75: 45 Puan

74-65: 40 Puan

64-55: 20 Puan

54-50: 10 Puan

 

3-) Geçmiş Hareketlilikler ve Puanlama:

 1. Herhangi bir değişim programından hiç faydalanmamış olan personel: 40 Puan.
 2. Herhangi bir değişim programından son iki yıl içinde faydalanmamış olan personel: 20 Puan.
 3. Herhangi bir değişim programından bir önceki Akademik Yıl içinde faydalanmamış olan personel: 10 Puan.

4-) Anlaşmalar ve Puanlama:

 1. Başvuruda sunulacak kabul mektubuyla Üniversite’ye yeni bir Erasmus+ Anlaşması kazandırmış olmak: 40 Puan
 2. Başvuruda sunulacak kabul mektubuyla halihazırda var olan bir Erasmus+ Anlaşmasını akademik birimini de dahil edecek şekilde genişletmek: 30 Puan

5-) Amaç, Çıktı ve Puanlama (Sadece Eğitim Alma Faaliyeti İçin):

            Eğitim alma hareketliliği için başvuran personelin hareketliliğin amaç ve çıktısını ifade edeceği kısa niyet mektubu, Erasmus+ Komisyonu tarafından 30 Puan üzerinden değerlendirilecektir.

6-) Başvuru gerçekleştirecek idari personelimize akademik durumlarına göre de puan verilecektir: 

Doktora: 50 Puan

Doktora Öğrencisi: 40 Puan

Yüksek Lisans: 35 Puan

Yüksek Lisans Öğrencisi: 30 Puan

 

7-) Aşağıda ifade edilmeyen ünvanlar, eşit olduğu ünvana göre puanlandırılacaktır.

Genel Sekreter: 50 Puan

Genel Sekreter Yardımcısı: 45 Puan

Daire Başkanları: 40 Puan

Akademik Birim Sekreterleri: 30 Puan

Şube Müdürü: 25 Puan

Şef: 20 Puan

Bilgisayar İşletmeni, Memur, Tekniker, Teknisyen: 10 Puan

 

2014-2020 Dönemini Kapsayan Erasmus+ Programı Kapsamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 1. Gerçekleştirilecek hareketlilik, hem ders verme hem de eğitim alma faaliyetleri için, en az 2 iş gününü kapsamalı ve en az 8 saat iş yükünden oluşmalıdır.
 2. Erasmus+ Programı döneminde (2014-2020) üniversitelere hareketlilik için sunulan kaynakların daralmasından dolayı ve daha fazla personelin hareketlilikten faydalanabilmesi için, günlük hibe ödemeleri, hafta içi gerçekleşecek zorunlu barınma masrafları düşünülerek, azami 4 (dört) gün ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca seyahat günleri için günlük hibe ödemesi gerçekleştirilmeyecektir.
 3. Ders Verme Hareketliliği için kurumlar arası anlaşma şartı vardır. Eğitim Alma Hareketliliği için kurumlar arası anlaşma şartı aranmamaktadır.

Ülke Gruplarına Göre Günlük Hibe Miktarları:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Gidilen ülkeler

Günlük hibe miktarları (€)

Grup A

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık

144

Grup B

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, İsviçre, Türkiye

126

Grup C

Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya

108

Grup D

Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

90

 1. Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı niteliğindedir. Hareketlilik gerçekleştirecek yararlanıcıya yapılacak ödeme, uzantıda gösterilen mesafe hesaplayıcı 

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) ile belirlenmektedir.

 

Personel Hareketliliğine İlişkin Seyahat Ücretleri:

Mesafe

Seyahat Ücreti

100 ila 499 KM arasındaki seyahat mesafeleri için:

Katılımcı başına180 AVRO

500 ila 1999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için:

Katılımcı başına275 AVRO

2000 ila 2999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için:

Katılımcı başına360 AVRO

3000 ila 3999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için:

Katılımcı başına530 AVRO

4000 ila 7999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için:

Katılımcı başına820 AVRO

8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için:

Katılımcı başına1100 AVRO

Seçme ve değerlendirme sonuçları açıklandıktan sonra, hareketlilik gerçekleştirecek adaylar, 30 Eylül 2017 tarihine kadar haklarını kullanıp tamamlamalıdırlar.