Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği, Staj Hareketliliği ve Staj Konsorsiyumu Başvuruları

01 Şub

 • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 • Tüm Duyurular

ERASMUS+ PROGRAMI

2016-2017 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ STAJ HAEKETLİLİĞİ

 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve 2016-2018 DÖNEMİ STAJ KONSORSİYUMU İLANI


Yukarıda belirtilen programlarda başvurular 21.02.2017-07.03.2017 tarihleri arasında alınacaktır.

Yabancı Dil Sınavı 08.03.2017 Çarşamba günü Merkezi Dersliklerde yapılacaktır.

BAŞVURU AŞAMASINDA TESLİM EDİLECEK BELGELER

 • 1-Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Başvuru Formu için tıklayınız
 • 2-Not Dökümü (Transkript-Onaylı olacaktır)
 • 3-Kimlik fotokopisi
 • 4-Staj hareketliliği programına başvuracak öğrencilerin staj yapacakları kurumdan alacakları kabul mektuplarını ve staj anlaşmalarını (learning agreement for training) 07 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

  ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ:

Anlaşmalı olunan Üniversitelerin listesine http://disiliskiler.duzce.edu.tr/Sayfa/6947/erasmus  uzantısından ulaşılabilir.

 

Kimler Başvurabilir:

 • Düzce Üniversitesi örgün eğitimine kayıtlı önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine katılabilir.

        

  Başvuru Başlangıç-Bitiş Tarihleri ve Başvurunun Nereye Yapılacağı:

  Başvurular 20.02.2017-07.03.2017 tarihleri arasında Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne şahsen yapılacaktır.

   

  Erasmus+ Öğrenim  Hareketliliği Başarı Puanı Nasıl Hesaplanır:

   

  Erasmus+ Programı hareketliliklerine katılacak öğrencilerin Avrupa Dil Yeterlilikleri Çerçevesi’ne göre en az B1 düzeyinde eğitim göreceği yabancı dile hakim olması beklenmektedir. Gerçekleştirilecek yabancı dil sınavının geçer notu, bu kritere göre minimum 60 puan olarak belirlenmiştir.

   

  Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başarı puanınız, genel akademik not ortalamanızın %50’si ve Yabancı Dil Puanınızın %50’si hesaplanarak oluşturulur. Başarı sıralaması, bu nihai puanlara göre düzenlenir. Yerleştirmelerde, üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalarda belirtilen öğrenci değişim kontenjan sayıları ve bütçe esas alınmaktadır.

  İngilizce dışındaki dillerde öğrenim görebilecek öğrenciler, sınavı Düzce Üniversitesi’nde gerçekleştirilemeyecek diller için Yabancı Diller Yüksekokulunun kabul edebileceği bir resmi yabancı dil skoru ile başvuru gerçekleştirebilirler.

   

  ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ GENEL HÜKÜMLER VE GENEL ŞARTLAR

   

 • Erasmus öğrenim hareketliliği, Üniversiteler arasında imzalanmış ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilir. Başvuru döneminde eklenecek yeni anlaşmalar da öğrencilerin tercihlerine açıktır.

 • Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin akademik not ortalamalarının asgari 2.20/4.00 olması gerekmektedir.

 • İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin akademik not ortalamalarının asgari 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

 • Başvuruda, öğrencinin bir önceki dönem sonunda resmi olarak kesinleşen ve Koordinatörlüğe teslim edilen not dökümü (transkript) esas alınır.
 • Yüksek lisans, doktora öğrencilerinin yanı sıra yatay veya dikey geçişle Üniversite’ye gelen öğrencilerin başvuru dönemlerinde henüz not dökümleri (transkript) oluşmamış ise, bir önceki akademik kademe ya da kurumun verdiği son belgede bulunan genel not ortalaması esas alınır.
 • Tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık eğitimine devam eden (tıpta doktora yapan) öğrenciler için Tıpta Uzmanlık Sınavı kazanma notları dikkate alınır.
 • Programlara başvuru gerçekleştiren öğrencilerin başvuruları ilgili ofis tarafından kontrol edilir. Şartları sağlamayan öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavına alınmaz. Gerekçe, öğrenciye e-posta yolu ile bildirilir.

 • Öğrenim hareketliliğinde asgari süre 3 (üç) azami süre 12 (on iki) tam aydır.

 • Öğrenci, aynı öğrenim kademesi içinde daha önce Erasmus+ faaliyetinden faydalanmışsa nihai puanından 10 Puan düşülür.
 • Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

 • Şehit ve Gazi çocuklarına +10 puan

  Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan olarak değerlendirilir.

 • Sınava başvurup da mücbir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, Yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, başarı puanlarından 5 puan düşürülebilir.
 • Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.
 • STAJ HAREKETLİLİĞİ

  Kimler Başvurabilir:

 • Düzce Üniversitesi örgün eğitimine kayıtlı Önlisans, Lisans Yüksek lisans ve Doktora programı öğrencileri Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılabilir.

Başvuru Başlangıç-Bitiş Tarihleri ve Başvurunun Nereye Yapılacağı:

Başvurular 21.02.2017-07.03.2017 tarihleri arasında Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne şahsen yapılacaktır.

Erasmus+  Staj Hareketliliği Dil Sınavı Puanı Nasıl Hesaplanır:

Erasmus+ Programı hareketliliklerine katılacak öğrencilerin Avrupa Dil Yeterlilikleri Çerçevesi’ne göre en az B1 düzeyinde eğitim göreceği yabancı dile hakim olması beklenmektedir. Gerçekleştirilecek yabancı dil sınavının geçer notu, bu kritere göre minimum 60 puan olarak belirlenmiştir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği başarı puanınız, genel akademik not ortalamanızın %50’si ve Yabancı Dil Puanınızın %50’si hesaplanarak oluşturulur. Başarı sıralaması, bu nihai puanlara göre düzenlenir. Yerleştirmelerde ve staj sürelerinde bütçe esas alınmaktadır.

STAJ HAREKETLİLİĞİ GENEL HÜKÜMLER VE GENEL ŞARTLAR

 • Staj hareketliliğinde asgari süre 2 (iki) azami süre 12 (on iki) tam aydır.
 • Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin akademik not ortalamalarının asgari 2.20/4.00 olması gerekmektedir.
 • İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin akademik not ortalamalarının asgari 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
 • Başvuruda, öğrencinin bir önceki dönem sonunda resmi olarak kesinleşen ve Koordinatörlüğe teslim edilen not dökümü (transkript) esas alınır.
 • Yüksek lisans, doktora öğrencilerinin yanı sıra yatay veya dikey geçişle Üniversite’ye gelen öğrencilerin başvuru dönemlerinde henüz not dökümleri (transkript) oluşmamış ise, bir önceki akademik kademe ya da kurumun verdiği son belgede bulunan genel not ortalaması esas alınır.
 • Tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık eğitimine devam eden (tıpta doktora yapan) öğrenciler için Tıpta Uzmanlık Sınavı kazanma notları dikkate alınır.
 • Mezun olmadan önceki dönemini okuyan öğrenciler öğrencilikleri devam ederken başvurmaları durumunda, stajlarını mezuniyet işlemleri tamamlandıktan sonra da gerçekleştirebilirler.
 • Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

a-) Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

b-) AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar

 • Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak alan ya da sektör, öğrencinin mevcut eğitim programı ile ilgili olmalıdır. Erasmus+ stajının öğrencinin zorunlu stajına sayılıp sayılmaması Bölümün inisiyatifindedir.
 • Staj hareketliliğine katılacak öğrencinin staj faaliyeti Bölüm Kurulu tarafından iş yükleri göz önüne alınarak AKTS olarak değerlendirilir. Bu AKTS değeri öğrencinin alacağı diploma ekine yansıtılır.
 • Öğrenci faaliyeti staj hareketliliğinde 2 ayın altında kalması durumunda, hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz.
 • Öğrenci, aynı öğrenim kademesi içinde daha önce Erasmus+ faaliyetinden faydalanmışsa nihai puanından 10 Puan düşülür.
 • Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

              Şehit ve Gazi çocuklarına +10 puan

              Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan

              Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan olarak değerlendirilir.

 • Sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, Yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından 5 puan düşürülebilir.
 • Erasmus+ Staj Konsorsiyumu kapsamında başvurularını gerçekleştirecek mühendislik bölümleri öğrencilerinin staj yerlerinin belirlenmesinde Sakarya, Bolu ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odalarının destekleri alınacaktır. Fakat öğrencinin geçerli bir staj yeri bulması durumunda öğrenci stajını burada gerçekleştirebilecektir.

STAJ KONSORSİYUMU BAŞVURULARI:

Mühendislik, Teknoloji ve Orman Fakülteleri öğrencileri staj başvurularını Staj Konsorsiyumu kapsamında gerçekleştirebileceklerdir. Yukarıda belirtilen Erasmus+ Staj Hareketliliği başvuru şartları, Staj Konsorsiyumu için de geçerlidir.

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Öğrencilerine Yurtdışında Geçirecekleri Süre İçin Verilecek Aylık Maddi Destek Miktarı:

Şartları sağlayan öğrenciler hibe alamaması durumunda hibesiz olarak hareketliliklerini gerçekleştirebileceklerdir.

ÜLKE GRUPLARI ve HİBELER

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

500

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

500