2017-2018 Akademik Yılı Güz ve Güz+Bahar Yarıyılı Farabi Başvuruları

23 Şub

 • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 • Tüm Duyurular

2017-2018 Akademik Yılı Güz ve Güz+Bahar Yarıyılı Farabi Başvuruları

BAŞVURULAR;   01.03.2017 15.03.2017 tarihleri arasında Farabi Koordinatörlüğü (Rektörlük-Dış İlişkiler Koordinatörlüğü)’ne şahsen yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Farabi Değişim Programından daha önce yararlanmamış olmak,
 • Örgün eğitim veren yükseköğretim programlarının önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora kademelerine kayıtlı öğrenci olması,
 • Önlisans, lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamalarının en az 2.0/4, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise en az 2.5/4 olması,
 • Öğrencilerin akademik not ortalamasının 2.0 ve üzeri olması durumunda, geçmiş öğrenim dönemlerinde alıp tekrar etmek durumunda kaldığı dersler, öğrencinin başvuru hakkını engellemez.
 • Öğrenciler gitmek istedikleri dönem(ler)i başvuru formunda belirtmelidir.  
 • Eksik evrak ve imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU BELGELERI:

 • Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 Adet-Fotoğraflı ve Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır)  
 • Transkript (2 Adet Onaylı)
 • Kimlik fotokopisi (2 Adet)
 • Öğrenci Bilgi Formu (1 Adet ve Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır)
 • ( Başvuru için gerekli belgelere web sitemizdeki FARABİ-GEREKLİ BELGELER linkinden ulaşabilirsiniz.)

ÖNEMLİ

 • YÖK tarafından alınan karar gereğince, Tıp Fakültesi 6’ncı sınıf (intörn) öğrencilerinin 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren Farabi Değişim Programından faydalandırılması ikinci bir karara kadar durdurulmuştur.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 • Anlaşmalı olduğumuz üniversitelere web sitemizdeki FARABİ-Anlaşmalar linkinden ulaşabilirsiniz. Anlaşma listemizde bulunmayan üniversiteler ve bölümler için öncelikle bölümünüzün ilgili öğretim elemanı ile irtibata geçip değişim gerçekleştirilmek istenen akademik birimde sunulan derslerin uyumunun kontrol edilerek Koordinatörlüğümüz ile iletişime geçilmesi tavsiye edilir.
 • Öğrenciler programdan Güz veya Güz + Bahar dönemlerinde faydalanabilirler. Sadece Bahar Dönemi için değişim gerçekleştirilememektedir.
 • Öğrencilerin, gittikleri kurumdaki ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz.
 • Öğrenciler, gittikleri kurumdan sınıf, dönem, fakülte ve bölüm farketmeksizin ders alabilirler.
 • Gidilecek yüksek öğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim – öğretim yapıyor ise değerlendirme kriteri olarak yabancı dil düzeyini gösteren bir belge talep etmektedirler.
 • Öğrencilerin, tercih edecekleri kurumlarda ki Farabi Değişim Programı ile ilgili istenilen şartları araştırmaları gerekmektedir. Bazı yüksek öğretim kurumlarının not ortalaması ve yabancı dil ile ilgili özel şartları bulunmaktadır.
 • Programa katılmaya hak kazanan öğrencilere; değişim süresine bakılmaksızın 4 ay süre ile karşılıksız burs imkanı sağlanmakta olup, öğrencilerin öğrenim dönemi boyunca aldıkları diğer burslarda herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.
 • Staj haricinde, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar ile özel sektörde sürekli ücrete tabii istihdam edilen öğrencilere Farabi değişim Programı kapsamında herhangi bir burs ödemesi yapılamamaktadır.

 

 

 

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

 

a) Aşağıda yer alan tabloda belirtilen üniversitelere, söz konusu üniversiteler dışından gitmek isteyen öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının en fazla 8 ay süre ile olmak üzere 600.-TL,

 

 

ÜNİVERSİTE LİSTESİ

 

 

1

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN

 

2

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI

 

3

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

ARDAHAN

 

4

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ERZURUM

 

5

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

BATMAN

 

6

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

BAYBURT

 

7

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

BİNGÖL

 

8

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS

 

9

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DİYARBAKIR

 

10

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN

 

11

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ERZURUM

 

12

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

ELAZIĞ

 

13

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE

 

14

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

HAKKARİ

 

15

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

ŞANLIURFA

 

16

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

IĞDIR

 

17

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

MALATYA

 

18

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

KARS

 

19

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN

 

20

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ

 

21

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

MUŞ

 

22

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

SİİRT

 

23

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

ŞIRNAK

 

24

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

VAN

  

 • b) Diğer üniversitelerde değişime katılacak öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 400.-TL olarak belirlenmesi,

   

 • 2. Vakıf Üniversitelerinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için Farabi Değişim Programından faydalandırılmaması,
 • 3. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için Farabi Değişim Programına katılacak Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen değişim takvimine uygun şekilde değişim programını yürütmeleri,

   

   

   

   

   

  Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması ve Başvuruların Alınması

   

   

  1-15 Mart 2017

   

  Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi

   

   

  04 Nisan 2017

   

  Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması

   

   

  25 Nisan 2017

   

  Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi

   

   

  09 Mayıs 2017

   

  YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün)

   

   

  16 Mayıs 2017

   

   

 • YÖK Yürütme Kurulu'nun 01.02.2017 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.