2017-2018 Farabi Değişim Programıyla Gitmeye Hak Kazanan Öğrenciler

28 Nis

  • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  • Tüm Duyurular

2017 - 2018 Akademik Yılında Farabi Değişim Programı Giden Öğrenci Başvuru Sonuçları ekte sunulmuştur.

2017-2018 Akademik Yılında Farabi Değişim Programıyla Gitmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Dikkatine:

 

* 2017-2018 Akademik Yılı'nda Farabi Programı'na başvuran öğrencilerimiz başvuru sonuçlarını, başvurdukları üniversitelerin Farabi web sayfalarından öğrenebilirler.

 

* 02/05/2017, saat 15.00 - 16.00 arasında Rektörlük Binasında bulunan Çalıştay Salonunda "Oryantasyon Toplantısı yapılacaktır" . Gitmeye hak kazanan tüm öğrencilerimizin toplantıya katılması gerekmektedir.             

       Dış İlişkiler Koordinatörlüğü web sayfamızda   Farabi Gerekli Belgeler (http://disiliskiler.duzce.edu.tr/Sayfa/6941/gerekli-belgeler) linkinde  yer alan aşağıdaki belgelerin en geç 09 Mayıs 2016 tarihine kadar Ofisimize ulaştırılması gerekmektedir.

          - Öğrenci Başvuru Formu (2 Adet Fotoğraflı)

     - Öğrenci Beyannamesi (2 Adet)

     - Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (2 Adet)

     - Öğrenim Protokolü (3 Adet)*

     - 2 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi

     - Banka IBAN Numarası gösterir belge

     -SGK Aylık Pirim ve Hizmet Belgesi: Kamu veya Özel Teşebbüste çalışıp/çalışmadığını gösterir belge (SGK İl Müdürlüğünden alınacak).

 

* Öğrenim Protokolü, dönem tutarsızlığı yoksa Güz- Bahar ayrı ayrı düzenlenecek, dönem tutarsızlığı varsa Güz+Bahar şeklinde (yıllık) doldurulacaktır. Öğrenciler, Öğrenim Protokollerini ders danışmanlarının görüşünü alıp kendileri hazırlayarak Farabi Bölüm Koordinatörlerine imzalatacaklardır. Protokolün hazırlanmasıyla ilgili YÖK Farabi'nin https://farabi.yok.gov.tr/?page=index sayfasındaki Farabi Değişim Programı El Kitabı'nın incelenmesi gereklidir(Bu kitapta derslerin kredileri ve protokolün nasıl doldurulması gerektiğiyle ilgili ayrıntılı bilgiler vardır).

- Öğrenim Protokolü ve öğrenci başvuru başvuru formunda bulunan bölüm koordinatörü kısmının fakültenizde bulunan bölüm koordinatörü hocanıza imzalattırıldıktan sonra ofisimize teslim edilmesi gerekmektedir.

         -Tüm belgeler mutlaka bilgisayar ortamında doldurulmalıdır, elle doldurulan belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.