2019-2020 Akademik Yılı Farabi Başvuruları İlanı

22 Şub

 • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 • Tüm Duyurular

2019-2020 AKADEMİK YILI

FARABİ

BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

BAŞVURU TARİHLERİ

01-15 MART 2019

    BAŞVURULAR;   01.03.2019 15.03.2019 tarihleri arasında Farabi Koordinatörlüğü (Rektörlük-Dış İlişkiler Koordinatörlüğü)’ne şahsen yapılacaktır.

Başvuru tarihleri dışındaki başvurular kabul edilmemektedir.

 **Not: Başvuruların değerlendirilip sonuçların açıklanması: 25 Nisan 2019

(Öğrenciler Kabul/Red durumlarını 25 Nisan tarihinde başvurdukları üniversitenin web sayfasından kontrol etmelidirler.)

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Farabi Değişim Programından daha önce yararlanmamış olmak,
 • Örgün eğitim veren yükseköğretim programlarının önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora kademelerine kayıtlı öğrenci olması,
 • Önlisans ve Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamalarının en az 2.0/4, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise en az 2.5/4 olması,
 • Öğrencilerin akademik not ortalamasının 2.0 ve üzeri olması durumunda, geçmiş öğrenim dönemlerinde alıp tekrar etmek durumunda kaldığı dersler, öğrencinin başvuru hakkını engellemez.

 

BAŞVURU BELGELERI:

 

 • Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 Adet-Fotoğraflı ve Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır)  
 • Transkript (onaylı) (2 Adet)
 • Kimlik fotokopisi (2 Adet)
 • Öğrenci Bilgi Formu (2 Adet ve Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır)

Not: Gerekli Belgelere "http://disiliskiler.duzce.edu.tr/Sayfa/6941/gerekli-belgeler " web adresinden ulaşılabilir.

ÖNEMLİ: Başvuru yapmak istediğiniz üniversitenin web sitesini inceleyiniz ve online başvuru istiyorlarsa mutlaka online başvuru yaparak bu belgenin çıktısını (2 Kopya olacak şekilde) da başvuru evraklarına ekleyiniz.

 

 

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 

 • Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında 2019 – 2020 Akademik yılı Güz ve Güz + Bahar dönemlerinde web adresimizde yer alan anlaşmalı Yükseköğretim Kurumlarında değişim gerçekleştirebilmektedirler.
 • Öğrenciler anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden sadece tek bir tercih yapacaklardır.
 • Anlaşmalı olduğumuz üniversitelere web sitemizdeki FARABİ-Anlaşmalar linkinden ulaşabilirsiniz. Anlaşma listemizde bulunmayan üniversiteler ve bölümler için öncelikle bölümünüzün ilgili öğretim elemanı ile irtibata geçip değişim gerçekleştirilmek istenen akademik birimde sunulan derslerin uyumunun kontrol edilerek Koordinatörlüğümüz ile iletişime geçilmesi tavsiye edilir.
 • Öğrenciler programdan Güz veya Güz + Bahar dönemlerinde faydalanabilirler. Sadece Bahar Dönemi için değişim gerçekleştirilememektedir.
 • Öğrencilerin, gittikleri kurumdaki ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz.
 • Öğrenciler, gittikleri kurumdan sınıf, dönem, fakülte ve bölüm farketmeksizin ders alabilirler.
 • Önlisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıf düzeylerinde Farabi Değişim Programı kapsamında değişim gerçekleştirilememektedir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.
 • Gidilecek yüksek öğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim – öğretim yapıyor ise değerlendirme kriteri olarak yabancı dil düzeyini gösteren bir belge talep etmektedirler.
 • Öğrencilerin, tercih edecekleri kurumlarda ki Farabi Değişim Programı ile ilgili istenilen şartları araştırmaları gerekmektedir. Bazı yüksek öğretim kurumlarının not ortalaması ve yabancı dil ile ilgili özel şartları bulunmaktadır.

 

 

Farabi YÖK Yürütme Kurulu kararı için tıklayınız.