2017-2018 Erasmus+ Programı Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı

26 Nis

 • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 • Tüm Duyurular

2017-2018 Erasmus+ Programı

Eğitim Alma Hareketliliği

Başvuru İlanı

-2-

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Programı kapsamında Eğitim Alma Hareketliliği-2 başvuruları alınacaktır. Eğitim Alma Hareketliliğine Akademik ve İdari tüm kadrolardan başvuru alınacaktır.

Başvurular aşağıda belirtilen gerekli belgelerle birlikte, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne şahsen yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 14 Mayıs – 28 Mayıs 2018

Proje: 2017-1-TR01-KA103-037330

Kaynak-Bütçe: 2017 akademik personel hareketlilik bütçesi tamamen kullanılmış olup, hareketliliğin kaynağı, ofis bütçesinden aktarılacaktır.

Not: Yaz döneminde ders verme hareketliliği gerçekleştirmenin zorluklarından dolayı, eğitim alma hareketliliği, tüm akademik kadrolara açılmıştır.

Kontenjan Sayısı: 3 ders verme yükümlülüğü olan kadro, 2 ders verme yükümlülüğü olmayan kadro, 2 idari kadro… Hareketlilik maliyetleri hazırlandıktan sonra, bütçe kaynağının artması durumunda, yeni kontenjan düzenlemesi, DÜ Erasmus+ Komisyonunun yetkisindedir.

Başvuru Süreci İçinde Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

 • Başvuru Formu,
 • Dil Seviyesi Belgesi (Sınavların resmi geçerlilik süreleri dikkate alınmamaktadır),
 • Davet (Kabul) Mektubu,
 • Staff Mobility for Training Mobility Agreement  (eğitim alma hareketliliği formu)
 • Gerekli belgeler http://disiliskiler.duzce.edu.tr/ personel  web uzantısından indirilebilir.

Gitmeye Hak Kazandıktan Sonra Teslim Edilecek Belgeler:

 1. Eğitim Alma Hareketlilikleri için Hibe Sözleşmesi
 2. Herhangi bir Halk Bankası Şubesi’nde açılacak “AVRO hesabının” hesap no’sunu gösterir belgenin fotokopisi,

Değerlendirme ve Seçme Aşamalarında Uygulanacak Puanlama Kriterleri:

1-) Ek Puanlar:

Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlerden başvuracak Personele: 10 Puan

Daha önce personel hareketliğinde yer almayan ülke veya yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek: 10 Puan

 

2-) Yabancı Dil Belgesi ve Puanlama:

Aşağıda belirtilen puan aralıkları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yabancı dil sınavları (YDS, KPDS, ÜDS, e-YDS) esas alınarak belirlenmiştir. YDS muadili sınavlardan (Örneğin, TOEFL) alınan puanlar için ÖSYM’nin belirlediği denklik tablosu geçerlidir. Değerlendirmede, test türlerinin sınavlar için öngördüğü geçerlilik süreleri dikkate alınmamaktadır.

100-85: 50 Puan

84-75: 45 Puan

74-65: 40 Puan

64-55: 20 Puan

54-50: 10 Puan

3-) Geçmiş Hareketlilikler ve Puanlama:

 1. Herhangi bir değişim programından hiç faydalanmamış olan personel: 40 Puan.
 2. Herhangi bir değişim programından son iki yıl içinde faydalanmamış olan personel: 20 Puan.
 3. Herhangi bir değişim programından bir önceki Akademik Yıl içinde faydalanmamış olan personel: 10 Puan.

4-) Anlaşmalar ve Puanlama:

 1. Başvuruda sunulacak kabul mektubuyla Üniversite’ye yeni bir Erasmus+ Anlaşması kazandırmış olmak: 40 Puan
 2. Başvuruda sunulacak kabul mektubuyla halihazırda var olan bir Erasmus+ Anlaşmasını akademik birimini de dâhil edecek şekilde genişletmek: 30 Puan

5-) Amaç, Çıktı ve Puanlama

Eğitim alma hareketliliği için başvuran personelin, hareketliliğin amaç ve çıktılarını ifade edeceği niyet mektubu,  Erasmus+ Komisyonu tarafından 30 Puan üzerinden değerlendirilecektir.

6-) İdari personelimize akademik durumlarına göre puan verilecektir: 

Doktora: 50 Puan

Doktora Öğrencisi: 40 Puan

Yüksek Lisans: 35 Puan

Yüksek Lisans Öğrencisi: 30 Puan

7-) Aşağıda ifade edilmeyen idari personel ünvanlar, eşit olduğu ünvana göre puanlandırılacaktır.

Genel Sekreter: 50 Puan

Genel Sekreter Yardımcısı: 45 Puan

Daire Başkanları: 40 Puan

Akademik Birim Sekreterleri: 30 Puan

Şube Müdürü: 25 Puan

Şef: 20 Puan

Bilgisayar İşletmeni, Memur, Tekniker, Teknisyen: 10 Puan

2014-2020 Dönemini Kapsayan Erasmus+ Programı Eğitim Alma Hareketliliği Kapsamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 1. Erasmus+ Programı Yönergesi gereğince günlük hibe ödemeleri, azami 4 (dört) gün ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca seyahat günleri için günlük hibe ödemesi gerçekleştirilmeyecektir.
 2. Eğitim Alma Hareketliliği için kurumlar arası anlaşma şartı aranmamaktadır; ve yükseköğrenim kurumu dışındaki kurumlarda da eğitim alınabilir.
 3. Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günüdür.

Ülke Gruplarına Göre Günlük Hibe Miktarları:

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç

144

2. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye*, Yunanistan

126

3. Grup Program Ülkeleri

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti

108

4. Grup Program Ülkeleri

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

90

Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı niteliğindedir. Hareketlilik gerçekleştirecek yararlanıcıya yapılacak ödeme, uzantıda gösterilen mesafe hesaplayıcı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) ile belirlenmektedir.

Personel Hareketliliğine İlişkin Seyahat Ücretleri:

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 km arası

20 €

100 - 499 km arası

180 €

500 - 1999 km arası

275 €

2000 - 2999 km arası

360 €

3000 - 3999 km arası

530 €

4000 - 7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.300 €