Mevlana Değişim Programı Giden Öğrenci Gerekli Evraklar

03 May

  • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  • Tüm Duyurular
2018 - 2019 Mevlana Değişim Programına hak kazanıp değişime katılacak olan öğrenciler için gerekli olan belgelere ekte ulaşabilirsiniz. 


1 - Öğrenci Başvuru Formu (2 Adet
2 - Öğrenim Protokolü (3 Adet)
3 - Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (2 Adet)
4 - Öğrenci Bilgi Formu (2 Adet)
5 - Öğrenci Beyannamesi (2 Adet)


Evrakları 11 Mayıs 2018 Cuma günü saat 17.00'a kadar Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim etmeniz gerekmektedir. 


**Not: Tüm bilgiler bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.