2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Programı Staj Hareketliliği Başvuruları

18 Eyl

 • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 • Tüm Duyurular

ERASMUS+ PROGRAMI

2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ STAJ HAEKETLİLİĞİ İLANI

 

Erasmus+ Programı Staj Hareketliliği kapsamında başvurular 08.10.2018-26.10.2018 tarihleri arasında Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından alınacaktır.

BAŞVURU AŞAMASINDA TESLİM EDİLECEK BELGELER

 1. Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Başvuru Formu (Başvuru Formunun bilgisayar üzerinde doldurulup getirilmesi gerekmektedir. El yazısı ile doldurulan formlar kabul edilmeyecektir.)
 2. Not Dökümü (Transkript-Onaylı olacaktır)
 3. Kimlik fotokopisi
 4. Staj Hareketliliğine katılacak olan öğrenciler bu haklarını 31 Mayıs 2019 tarihine kadar kullanmalıdırlar.
 5.  Gerekli belgelere http://disiliskiler.duzce.edu.tr/Sayfa/6944/giden linkinden ulaşılabilir.
 6. Başvuru formunda kullanılacak olan EC Proje Numarası: 2017-1-TR01-KA103-037330

 

STAJ HAREKETLİLİĞİ

Kimler Başvurabilir:

 • Düzce Üniversitesi örgün eğitimine kayıtlı Önlisans, Lisans Yüksek lisans ve Doktora programı öğrencileri Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılabilir.

Erasmus+  Staj Hareketliliği Dil Sınavı Puanı Nasıl Hesaplanır:

Erasmus+ Programı hareketliliklerine katılacak öğrencilerin Avrupa Dil Yeterlilikleri Çerçevesi’ne göre en az B1 düzeyinde eğitim göreceği yabancı dile hakim olması beklenmektedir. Gerçekleştirilecek yabancı dil sınavının geçer notu, bu kritere göre minimum 60 puan olarak belirlenmiştir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği başarı puanınız, genel akademik not ortalamanızın %50’si ve Yabancı Dil Puanınızın %50’si hesaplanarak oluşturulur. Başarı sıralaması, bu nihai puanlara göre düzenlenir. Yerleştirmelerde ve staj sürelerinde bütçe esas alınmaktadır.

 

STAJ HAREKETLİLİĞİ GENEL HÜKÜMLER VE GENEL ŞARTLAR

 • Staj hareketliliğinde asgari süre 2 (iki) azami süre 12 (on iki) tam aydır.
 • Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin akademik not ortalamalarının asgari 2.20/4.00 olması gerekmektedir.
 • İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin akademik not ortalamalarının asgari 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
 • Başvuruda, öğrencinin bir önceki dönem sonunda resmi olarak kesinleşen ve Koordinatörlüğe teslim edilen not dökümü (transkript) esas alınır.
 • Yüksek lisans, doktora öğrencilerinin yanı sıra yatay veya dikey geçişle Üniversite’ye gelen öğrencilerin başvuru dönemlerinde henüz not dökümleri (transkript) oluşmamış ise, bir önceki akademik kademe ya da kurumun verdiği son belgede bulunan genel not ortalaması esas alınır.
 • Tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık eğitimine devam eden (tıpta doktora yapan) öğrenciler için Tıpta Uzmanlık Sınavı kazanma notları dikkate alınır.
 • Mezun olmadan önceki dönemini okuyan öğrenciler öğrencilikleri devam ederken başvurmaları durumunda, stajlarını mezuniyet işlemleri tamamlandıktan sonra da gerçekleştirebilirler.
 • Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

a-) Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

b-) AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar

 • Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak alan ya da sektör, öğrencinin mevcut eğitim programı ile ilgili olmalıdır. Erasmus+ stajının öğrencinin zorunlu stajına sayılıp sayılmaması Bölümün inisiyatifindedir.
 • Staj hareketliliğine katılacak öğrencinin staj faaliyeti Bölüm Kurulu tarafından iş yükleri göz önüne alınarak AKTS olarak değerlendirilir. Bu AKTS değeri öğrencinin alacağı diploma ekine yansıtılır.
 • Staj yeri bulma öğrencilerin sorumluluğundadır.
 • Öğrenci faaliyeti staj hareketliliğinde 2 ayın altında kalması durumunda, hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz.
 • Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan


Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi

kaydıyla)

+10 puan


2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

Kapsamında haklarında korunma, bakım veya

barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan


Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) (Her bir faaliyet için)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için:

Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle

ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere

mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a

tekrar başvurması halinde uygulanır)


-5 puanNOT:

Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır. Aynı şekilde, çift anadalda öğrenim gören öğrencilerin her iki dalda faaliyete başvurması durumunda, bu öğrencilerden de puan indiriminin hangi dalda yapılacağına ilişkin tercih dilekçesi alınır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-10” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-20” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.

 

Erasmus+ Staj Öğrencilerine Yurtdışında Geçirecekleri Süre İçin Verilecek Aylık Maddi Destek Miktarı:

Şartları sağlayan öğrenciler hibe alamaması durumunda hibesiz olarak hareketliliklerini gerçekleştirebileceklerdir.


ÜLKE GRUPLARI ve HİBELER

 

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj (Avro)

1. Grup Program

Ülkeleri


Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık
500
600

2. Grup Program

Ülkeleri


Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye


400


500

3. Grup Program

Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

400