2018-2019 DUSK Personel Eğitim Alma Hareketliliği İlanı

21 Kas

  • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  • Tüm Duyurular

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Doğu Marmara Üniversite-Sanayi Konsorsiyumu (DUSK)

 Eğitim Alma Hareketliliği İlanı

 

-Sakarya ve Abant İzzet Baysal Üniversiteleri İşbirliğiyle-

 

DUSK Eğitim ve Staj Konsorsiyumu kapsamında, Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvuruları başlamıştır.

 

Başvurular, 06.12.2018-26.12.2018 tarihleri arasında Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne şahsen yapılacaktır.

  

Not: Başvuru koşulları koordinatör kurum Sakarya Üniversitesi başkanlığındaki DUSK Komisyonu tarafından belirlenmiştir.

 

Eğitim Alma Hareketliliğinin Kapsamı:

 

·         Personel eğitim alma hareketliliği, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenmemektedir.

·         Eğitim alma hareketliliği bir yükseköğretim kurumunda veya bir işletmede gerçekleştirilebilir. Eğitim almak üzere gidilecek yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.

·         Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanabilmek için faaliyetin gerçekleştirileceği üniversiteler arasında bir kurumlar arası anlaşma olması zorunlu değildir. Ayrıca Eğitim Alma Faaliyeti için işletmelere de gidilebilir ve bu durumda kurumlar arası anlaşma şartı aranmaz.

·         Seçim sürecinde İdari ve Akademik Personel çeşitliliği dikkate alınacaktır.

 

Personel Hareketliliğinde Süreler:

 

·         Eğitim planının en az  2  günlük olması gerekmektedir.

·         Hibeli olarak desteklenecek eğitim alma süresi toplam 4 gündür.

·         Gidiş ve dönüş günleri için hibe ödemesi yapılmayacaktır.

·         Seyahat ücreti (distance calculator/mesafe hesaplayıcısına göre hesaplanarak) ödenecektir.

·         Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep göstermeksizin 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe ödemesi yapılmış ise ödenen hibe geri alınır.

·         Planlanan faaliyetten daha az kalınması durumunda hibe iadesi yapılacaktır.

 

 

 

 

Değerlendirme Kriterleri

 

1.      Taban Puan 50 olarak belirlenmiştir.

2.      Daha önce Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden yararlanmayan personele öncelik verilecektir. Programdan faydalanmamış personele +10 puan eklenecektir.

3.      Daha önce programdan faydalanmış olanların yararlanma sayısı kadar -10 puan taban puanından çıkartılacaktır.

4.      ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL gibi Türkiye’de yapılan ve ÖSYM’nin denklik verdiği sınavlardan alınmış dil belgesi beyan eden personelin Yabancı Dil Sınavı Puanının yüzde 20’si taban puanına eklenerek değerlendirme yapılacaktır.

5.      Türkiye’de yapılan ve ÖSYM’nin denklik verdiği ÜDS/KPDS/YDS gibi sınavlardan alınmış dil belgesi dışında dil belgesi beyan eden akademik personelin dil puanı YÖK’ün not çevrim kılavuzuna göre YDS puan türüne çevrilerek hesaplanacaktır.

6.      Teknik idari personele (mühendislik işleri ile ilgili) +10 puan eklenecektir.

7.      Uzman/Araştırma Görevlisi kadrosundaki personele +5 puan eklenecektir.

8.      Engelli personel kadrosundaki personele +5 puan eklenecektir.

9.      Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personele +5 puan eklenecektir.

10.  DUSK Konsorsiyumu kapsamında staj faaliyetinden yararlanacak öğrencilere staj yeri bulan başvuru sahiplerine +10 puan verilecektir (belgelendirilmek koşulu ile).

11.  Başvuru yapan personelin toplam hizmet yılı sayısının yüzde 20’si taban puanına eklenerek değerlendirme yapılacaktır.

12.  İki aday arasında toplam puan eşitliği halinde yabancı dil puanı yüksek olana öncelik verilecektir.

13.  Yabancı dil puanının da eşit olması durumunda çalışma yılı yüksek olana öncelik verilecektir.

14.  Başvurular, ilan edilen kriterlere göre DUSK Projesi Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

15.  DUSK Konsorsiyum üye Üniversiteler için aşağıda yer alan tablodaki maksimum kontenjan dağılımları dikkate alınacaktır.

 

Eğitim Alma Hareketliliği Kontenjan Dağılımı

Sakarya Üniversitesi

5

Düzce Üniversitesi

5

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

5

 

 

Notlar:

· Bireysel destek: Kişi başı 4 gün yevmiye (yol dahil) verilecektir.

· Seyahat desteği: Mesafe hesaplayıcısına (distance calculator) göre verilecektir.

· Kontenjan dağılımı bütçe durumuna göre değiştirilebilir.

Başvuru Belgeleri:

·         Staff Mobility for Training Mobility Agreement

·         Davet/Kabul mektubu (Acceptance letter)

·         Başvuru formu (Application form)

·         Yabancı dil belgesi

·         Personel bilgi formu (hizmet süresini gösterir)

Gerekli belgelere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Söz konusu başvuru ilanı 2018-1-TR01-KA103-056969 Proje numaralı 2017-2019 Dönemi DUSK Staj ve Eğitim Konsorsiyumu Projesine ilişkindir.

DUSK Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyon No: 2016-1-TR01-KA108-027324

Hibeler Hakkında Bilgiler:

Günlük hibe miktarları aşağıdaki şekildedir.

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte gidilen ülkeler

Günlük hibe miktarları (€)


1. Grup Program Ülkeleri


Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya,

İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn,

Lüksemburg, Norveç

153


2. Grup Program Ülkeleri


Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney

Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta,

Portekiz, Yunanistan

136


3. Grup Program Ülkeleri


Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,

Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan,

Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya,

Slovenya, Türkiye *,

119

 

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları:

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelinizin seyahat gideri hesaplamalarında kullanılması gereken “Distance Calculator” linkini aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  

 

Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır.

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

10-99 km arası


20 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.500 €