2017-2018 BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

18 Eki

 • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 • Tüm Duyurular

ERASMUS+ PROGRAMI

2017-2018 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI

  

2017-2018 Akademik Yılı bahar dönemi için Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başvuruları aşağıda belirtilen tarihler arasında alınacaktır. Bahar dönemi için kontenjan sayıları başvuran ve yabancı dil sınavında başarı gösteren öğrenci sayısına göre ilan edilecektir.

 İngilizce sınavı 2 Kasım 2017 Perşembe Günü Saat 17.30’da Mehmet Akif Merkezi Dersliklerinde yapılacaktır.

BAŞVURU AŞAMASINDA TESLİM EDİLECEK BELGELER

 • 1-Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Başvuru Formu için tıklayınız
 • 2-Not Dökümü (Transkript-Onaylı olacaktır)
 • 3-Kimlik fotokopisi

 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ:

Anlaşmalı olunan Üniversitelerin listesine http://disiliskiler.duzce.edu.tr/Sayfa/6947/erasmus  uzantısından ulaşılabilir.

Kimler Başvurabilir:

Düzce Üniversitesi örgün eğitimine kayıtlı önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine katılabilir.

Başvuru Başlangıç-Bitiş Tarihleri ve Başvurunun Nereye Yapılacağı:

Başvurular 19.10.2017-30.10.2017 tarihleri arasında Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne şahsen yapılacaktır.

 Erasmus+ Öğrenim  Hareketliliği Başarı Puanı Nasıl Hesaplanır:

Erasmus+ Programı hareketliliklerine katılacak öğrencilerin Avrupa Dil Yeterlilikleri Çerçevesi’ne göre en az B1 düzeyinde eğitim göreceği yabancı dile hakim olması beklenmektedir. Gerçekleştirilecek yabancı dil sınavının geçer notu, bu kritere göre minimum 60 puan olarak belirlenmiştir.

 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başarı puanınız, genel akademik not ortalamanızın %50’si ve Yabancı Dil Puanınızın %50’si hesaplanarak oluşturulur. Başarı sıralaması, bu nihai puanlara göre düzenlenir. Yerleştirmelerde, üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalarda belirtilen öğrenci değişim kontenjan sayıları ve bütçe esas alınmaktadır.

İngilizce dışındaki dillerde öğrenim görebilecek öğrenciler, sınavı Düzce Üniversitesi’nde gerçekleştirilemeyecek diller için Yabancı Diller Yüksekokulunun kabul edebileceği bir resmi yabancı dil skoru ile başvuru gerçekleştirebilirler.

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ GENEL HÜKÜMLER VE GENEL ŞARTLAR

 • Erasmus öğrenim hareketliliği, Üniversiteler arasında imzalanmış ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilir. Başvuru döneminde eklenecek yeni anlaşmalar da öğrencilerin tercihlerine açıktır.
 • Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin akademik not ortalamalarının asgari 2.20/4.00 olması gerekmektedir.
 • İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin akademik not ortalamalarının asgari 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
 • Başvuruda, öğrencinin bir önceki dönem sonunda resmi olarak kesinleşen ve Koordinatörlüğe teslim edilen not dökümü (transkript) esas alınır.
 • Yüksek lisans, doktora öğrencilerinin yanı sıra yatay veya dikey geçişle Üniversite’ye gelen öğrencilerin başvuru dönemlerinde henüz not dökümleri (transkript) oluşmamış ise, bir önceki akademik kademe ya da kurumun verdiği son belgede bulunan genel not ortalaması esas alınır.
 • Tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık eğitimine devam eden (tıpta doktora yapan) öğrenciler için Tıpta Uzmanlık Sınavı kazanma notları dikkate alınır.
 • Programlara başvuru gerçekleştiren öğrencilerin başvuruları ilgili ofis tarafından kontrol edilir. Şartları sağlamayan öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavına alınmaz. Gerekçe, öğrenciye e-posta yolu ile bildirilir.
 • Öğrenim hareketliliğinde asgari süre 3 (üç) azami süre 12 (on iki) tam aydır.
 • Öğrenci, aynı öğrenim kademesi içinde daha önce Erasmus+ faaliyetinden faydalanmışsa nihai puanından 10 Puan düşülür.
 • Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

Şehit ve Gazi çocuklarına +10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan olarak değerlendirilir.

 • Sınava başvurup da mücbir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, Yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, başarı puanlarından 5 puan düşürülebilir.
 • Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir. 

Erasmus+ Öğrenim Öğrencilerine Yurtdışında Geçirecekleri Süre İçin Verilecek Aylık Maddi Destek Miktarı:

Şartları sağlayan öğrenciler hibe alamaması durumunda hibesiz olarak hareketliliklerini gerçekleştirebileceklerdir.  

ÜLKE GRUPLARI ve HİBELER

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

500

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300