2019 - 2020 AKADEMİK YILI MEVLANA BAŞVURU SONUÇLARI

17 May

  • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  • Tüm Duyurular

 

2019 - 2020 AKADEMİK YILI MEVLANA BAŞVURU SONUÇLARI

Yükseköğretim Kurulu Başkalığı’ nın  36492 sayılı yazısı ile Üniversitemize iletilen, 2019 – 2020 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı başvuru sonuçları hakkında ki YÖK Yürütme Kurulu Kararı için buraya tıklayınız.

Söz konusu Yürütme Kurulu Kararı ile açıklanan sonuçlarda sadece kabul edilen kontenjanların isimleri yer almaktadır. İlgi kararda yer alan Giden Öğrencilerimize ait isim listesi BURSLU olarak ilan edilmektedir.

Mevlana Değişim Programını daha aktif kullanabilmek adına, BURSLU öğrencilerimiz arasında faaliyetten vazgeçenlerin, Feragat Dilekçelerini  24 MAYIS  2019 tarihine kadar Mevlana Ofisine getirmeleri veya mevlana@duzce.edu.tr adresine yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

Değişim Programına devam edecek öğrencilerin;

Gerekli Belgeler için buraya tıklayınız.

 Getirmeleri gereken belgeler aşağıdaki gibidir.

     -Öğrenci Başvuru Formu (2 Adet Fotoğraflı)

     - Öğrenci Beyannamesi (2 Adet)

     - Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (2 Adet)

     - Öğrenci Belgesi (2 Adet)

     - Öğrenci Bilgi Formu (2 Adet)

     - Öğrenim Protokolü (3 Adet)*

     - Banka IBAN Numarası gösterir belge

     

* Öğrenim Protokolü, dönem tutarsızlığı yoksa Güz- Bahar ayrı ayrı düzenlenecek, dönem tutarsızlığı varsa Güz+Bahar şeklinde (yıllık) doldurulacaktır. Öğrenciler, Öğrenim Protokollerini ders danışmanlarının görüşünü alıp kendileri hazırlayarak Farabi Bölüm Koordinatörlerine imzalatacaklardır.

 

Öğrenim Protokolü ve öğrenci başvuru başvuru formunda bulunan bölüm koordinatörü kısmının fakültenizde bulunan bölüm koordinatörü hocanıza imzalattırıldıktan sonra ofisimize teslim edilmesi gerekmektedir.

        

-Tüm belgeler mutlaka bilgisayar ortamında doldurulmalıdır, elle doldurulan belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.