2019-2020 Erasmus+ ve DEHA'S Tıp Konsorsiyumu Programları Personel Hareketliliği Başvuru İlanı

07 Kas

 • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 • Tüm Duyurular

2019-2020 Erasmus+ Programı

2019-1-TR01-KA103-062389 Numaralı Proje Kapsamında

Akademik Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği

Başvuru İlanı

2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Programı ders verme hareketliliğinden 10 (on) kişi, eğitim alma hareketliliğinden ise 4 (dört) (2 Akademik, 2 İdari) personelimiz faydalanabilecektir. Akademik Eğitim Alma faaliyetine öğretim üyesi, öğretim görevlisi(Ders verme yükümlülüğü olan) ve okutman dışındaki tüm akademik kadrolar başvurabileceklerdir.

Başvuru Tarihleri:

2019-2020 Akademik Yılı Akademik Personel Hareketliliği için başvurular 28.11.2019-12.12.2019 tarihleri arasında, http://exchangeprogram.duzce.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2Fr linki üzerinden yapılacaktır.

Başvuru Süreci İçinde Başvuru Sistemine Yüklenmesi Gereken Belgeler:

 • Dil Seviyesi Belgesi (Sınavların resmi geçerlilik süreleri dikkate alınmamaktadır),
 • Davet (Kabul) Mektubu,
 • Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement (ders verme hareketliliği formu)
 • Staff Mobility for Training Mobility Agreement  (eğitim alma hareketliliği formu)
 • Gerekli belgeler http://disiliskiler.duzce.edu.tr/ personel  web uzantısından indirilebilir.

Gitmeye Hak Kazandıktan Sonra Teslim Edilecek Belgeler:

 1. Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketlilikleri için Hibe Sözleşmesi
 2. Herhangi bir Ziraat Bankası Şubesi’nde açılacak “AVRO hesabının” hesap no’sunu gösterir belgenin fotokopisi,
 3. Görevlendirme Belgesi

Değerlendirme ve Seçme Aşamalarında Uygulanacak Puanlama Kriterleri:

1-) Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlerden Başvuracak Personele: 10 Puan

Daha önce personel hareketliğinde yer almayan ülke veya yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek: 10 Puan

 

2-) Yabancı Dil Belgesi ve Puanlama:

Puanlama Kriterleri: Aşağıda belirtilen puan aralıkları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yabancı dil sınavları (YDS, KPDS, ÜDS, e-YDS) esas alınarak belirlenmiştir. YDS muadili sınavlardan (Örneğin, TOEFL) alınan puanlar için ÖSYM’nin belirlediği denklik tablosu geçerlidir. Değerlendirmede, test türlerinin sınavlar için öngördüğü geçerlilik süreleri dikkate alınmamaktadır.

100-85: 50 Puan

84-75: 45 Puan

74-65: 40 Puan

64-55: 20 Puan

54-50: 10 Puan

3-) Geçmiş Hareketlilikler ve Puanlama:

 1. Herhangi bir değişim programından hiç faydalanmamış olan personel: 40 Puan.
 2. Herhangi bir değişim programından son iki yıl içinde faydalanmamış olan personel: 20 Puan.
 3. Herhangi bir değişim programından bir önceki Akademik Yıl içinde faydalanmamış olan personel: 10 Puan.

4-) Anlaşmalar ve Puanlama:

 1. Başvuruda sunulacak kabul mektubuyla Üniversite’ye yeni bir Erasmus+ Anlaşması kazandırmış olmak: 40 Puan
 2. Başvuruda sunulacak kabul mektubuyla halihazırda var olan bir Erasmus+ Anlaşmasını akademik birimini de dahil edecek şekilde genişletmek: 30 Puan
 3. Öğrencilerine staj yeri bulan personellere bir defaya mahsus olmak üzere: 10 puan

6-) Başvuru gerçekleştirecek idari personelimize akademik durumlarına göre de puan verilecektir: 

Doktora: 50 Puan

Doktora Öğrencisi: 40 Puan     

Yüksek Lisans: 35 Puan

Yüksek Lisans Öğrencisi: 30 Puan

7-) Aşağıda ifade edilmeyen unvanlar, eşit olduğu unvana göre puanlandırılacaktır.

Genel Sekreter: 50 Puan

Genel Sekreter Yardımcısı: 45 Puan

Daire Başkanları: 40 Puan

Akademik Birim Sekreterleri: 30 Puan

Şube Müdürü: 25 Puan

Şef: 20 Puan

Bilgisayar İşletmeni, Memur, Tekniker, Teknisyen: 10 Puan

 

2014-2020 Dönemini Kapsayan Erasmus+ Programı Kapsamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 1. Gerçekleştirilecek hareketlilik, hem ders verme hem de eğitim alma faaliyetleri için, en az 2 iş gününü kapsamalı ve en az 8 saat iş yükünden oluşmalıdır.
 2. Erasmus+ Programı döneminde (2014-2020) üniversitelere hareketlilik için sunulan kaynakların daralmasından dolayı ve daha fazla personelin hareketlilikten faydalanabilmesi için, günlük hibe ödemeleri, hafta içi gerçekleşecek zorunlu barınma masrafları düşünülerek, azami 4 (dört) gün ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca seyahat günleri için günlük hibe ödemesi gerçekleştirilmeyecektir.
 3. Ders Verme Hareketliliği için kurumlar arası anlaşma şartı vardır. Eğitim Alma Hareketliliği için kurumlar arası anlaşma şartı aranmamaktadır.

Ülke Gruplarına Göre Günlük Hibe Miktarları:

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye *

119

 1. Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı niteliğindedir. Hareketlilik gerçekleştirecek yararlanıcıya yapılacak ödeme, uzantıda gösterilen mesafe hesaplayıcı 

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) ile belirlenmektedir.

Personel Hareketliliğine İlişkin Seyahat Ücretleri:

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 km arası

20 €

100 - 499 km arası

180 €

500 - 1999 km arası

275 €

2000 - 2999 km arası

360 €

3000 - 3999 km arası

530 €

4000 - 7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.500 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

2019-2020 Erasmus+ DEHA’S Tıp Konsorsiyumu Programı

2019-1-TR01-KA103-069914 Numaralı Proje Kapsamında

Akademik Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği

Başvuru İlanı

Üniversitemizin koordinatör kuruluş olarak, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi ortaklığıyla kurulan DEHA’S Tıp Konsorsiyumu kapsamında ders verme hareketliliğinden 2 (iki) kişi, eğitim alma hareketliliğinden ise 2 (iki) personelimiz faydalanabilecektir. Söz konusu faaliyete öğretim üyesi kadrolarındaki personeller başvurabileceklerdir.

Başvuru Tarihleri:

2019-2020 Akademik Yılı Akademik Personel Hareketliliği için başvurular 28.11.2019-12.12.2019 tarihleri arasında, http://exchangeprogram.duzce.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2Fr linki üzerinden yapılacaktır.

Başvuru Süreci İçinde Başvuru Sistemine Yüklenmesi Gereken Belgeler:

 • Dil Seviyesi Belgesi (Sınavların resmi geçerlilik süreleri dikkate alınmamaktadır),
 • Davet (Kabul) Mektubu,
 • Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement (ders verme hareketliliği formu)
 • Staff Mobility for Training Mobility Agreement  (eğitim alma hareketliliği formu)
 • Gerekli belgeler http://disiliskiler.duzce.edu.tr/ personel  web uzantısından indirilebilir.

Gitmeye Hak Kazandıktan Sonra Teslim Edilecek Belgeler:

 1. Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketlilikleri için Hibe Sözleşmesi
 2. Herhangi bir Halk Bankası Şubesi’nde açılacak “AVRO hesabının” hesap no’sunu gösterir belgenin fotokopisi,
 3. Görevlendirme Belgesi

Değerlendirme ve Seçme Aşamalarında Uygulanacak Puanlama Kriterleri:

 

 1. Herhangi bir değişim programından hiç faydalanmamış olan personel: 40 Puan.
 2. Herhangi bir değişim programından son iki yıl içinde faydalanmamış olan personel:20 Puan.
 3. Herhangi bir değişim programından bir önceki Akademik Yıl içinde faydalanmamış olan personel: 10 Puan.
 4. Üniversite’ye yeni bir Erasmus+ Anlaşması kazandırmış olmak (her anlaşma için): 40 Puan
 5. Halihazırda var olan bir Erasmus+ Anlaşmasını akademik birimini de dahil edecek şekilde genişletmek (her anlaşma için): 30 Puan
 6. Aşağıda belirtilen puan aralıkları ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yabancı dil sınavları (YDS, KPDS, ÜDS, e-YDS) esas alınarak belirlenmiştir. YDS muadili sınavlardan alınan puanlar için ÖSYM’nin belirlediği denklik tablosu geçerlidir. Değerlendirmede test türlerinin (Örneğin, TOEFL) öngördüğü geçerlilik süreleri dikkate alınmamaktadır.

   

   

  100-85: 50 Puan

  84-75: 45 Puan

  74-65: 40 Puan

  64-55: 20 Puan

  54-50: 10 Puan

 7. Engelli personel ve gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel için: 5 puan
 8. Öğrencilere staj yeri bulan personellere (her bir öğrenci için): 30 puan
 9. Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlerden başvuracak personele: 10 Puan
 10. Daha önce personel hareketliğinde yer almayan ülke veya yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek: 10 Puan
 11. Erasmus+ Komisyonu, ders verme ve eğitim alma kalemlerindeki başvuruları değerlendirirken var olan İkili anlaşmanın öngördüğü personel değişim kontenjanlarını dikkate alır.
 12. Anlaşmada belirtilen kontenjan üzerinde başvuru gelmesi durumunda, Erasmus+ Komisyonu, yararlanıcı adaylarının toplam puanlarına göre eleme yapma hakkını haizdir.

            Erasmus+ Programı Kapsamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 1. Gerçekleştirilecek hareketlilik, hem ders verme hem de eğitim alma faaliyetleri için, en az 2 iş gününü kapsamalı ve en az 8 saat iş yükünden oluşmalıdır.
 2. Erasmus+ Programı döneminde (2014-2020) üniversitelere hareketlilik için sunulan kaynakların daralmasından dolayı ve daha fazla personelin hareketlilikten faydalanabilmesi için, günlük hibe ödemeleri, hafta içi gerçekleşecek zorunlu barınma masrafları düşünülerek, azami 4 (dört) gün ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca seyahat günleri için günlük hibe ödemesi gerçekleştirilmeyecektir.
 3. Ders Verme Hareketliliği için kurumlar arası anlaşma şartı vardır. Eğitim Alma Hareketliliği için kurumlar arası anlaşma şartı aranmamaktadır.

Ülke Gruplarına Göre Günlük Hibe Miktarları:

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye *

119

 1. Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı niteliğindedir. Hareketlilik gerçekleştirecek yararlanıcıya yapılacak ödeme, uzantıda gösterilen mesafe hesaplayıcı 

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) ile belirlenmektedir.

Personel Hareketliliğine İlişkin Seyahat Ücretleri:

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 km arası

20 €

100 - 499 km arası

180 €

500 - 1999 km arası

275 €

2000 - 2999 km arası

360 €

3000 - 3999 km arası

530 €

4000 - 7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.500 €