2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ-BAHAR ve GÜZ+BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM İLANI

21 Oca

 • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 • Tüm Duyurular

ERASMUS+ PROGRAMI

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ-BAHAR ve GÜZ+BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM İLANI

2020-2021 Akademik Yılı Güz-Bahar ve Güz+Bahar dönemi için Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başvuruları 10.02.2020-24.02.2020 tarihleri arasında alınacaktır. İngilizce sınav tarihi sitemizden  ayrıca duyurulacaktır.

BAŞVURU AŞAMASI

1- Online Başvuru

 2-Not Dökümü (Transkript-Onaylı olarak başvuru sırasında sisteme yüklenecektir.

3-Yabancı Dil Belgesi (YDS,YÖKDİL,E-YDS,Hakime Erciyas Yabancı Diller YO tarafından yapılan sınav sonucu vs…)

Başvuru Linki: http://exchangeprogram.duzce.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2Fr

Online Başvuru yapacak Öğrencilerin Takip Etmesi gereken Adımlar:

1- Başvuru linki üzerinden kayıt yapılmalıdır. Daha önce kayıt yapmış olan öğrenciler, kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yapacaklardır. İlgili link üzerinden “kayıt ol & başvuru yap” butonu tıklanmalıdır. Buradan kayıt yaptıktan sonra “Değişim Programları Ön Başvuru- Değişim programlarına ön başvuru yapmak için tıklayınız” kısmından başvuru işlemi tamamlanmalıdır.

2-Başvuru sırasında istenilen belgeler sisteme eksiksiz olarak yüklenmelidir. Eksik belge olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

3-Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılmış olan sınavlara girmiş ve bu puanı kullanmak isteyen öğrencilerin, Yabancı Diller Yüksekokulundan sınav sonucunu gösterir belge almaları ve bu belgeyi sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Not: Hakime Erciyas Yabancı Diller YO tarafından yapılan sınav puanlarının 2 yıl geçerliliği vardır.

 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ:

Anlaşmalı olunan Üniversitelerin listesine http://disiliskiler.duzce.edu.tr/Sayfa/6947/erasmus uzantısından ulaşılabilir. Anlaşmamız olup tercih edilecek Üniversitelerin web siteleri incelenerek, ders uyumlarının kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir.

Kimler Başvurabilir:

Düzce Üniversitesi örgün eğitimine kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliğine katılabilir.

 Erasmus+ Öğrenim  Hareketliliği Başarı Puanı Nasıl Hesaplanır:

Erasmus+ Programı hareketliliklerine katılacak öğrencilerin Avrupa Dil Yeterlilikleri Çerçevesi’ne göre en az B1 düzeyinde eğitim göreceği yabancı dile hakim olması beklenmektedir. Gerçekleştirilecek yabancı dil sınavının geçer notu, bu kritere göre minimum 60 puan olarak belirlenmiştir.

Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavına girmeyecek öğrencilerin, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yabancı dil sınavlarından (YDS, YÖKDİL,e-YDS vs…) 75 puan almış olması gerekmektedir.

 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başarı puanınız, genel akademik not ortalamanızın %50’si ve Yabancı Dil Puanınızın %50’si hesaplanarak oluşturulur. Başarı sıralaması, bu nihai puanlara göre düzenlenir. Yerleştirmelerde, üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalarda belirtilen öğrenci değişim kontenjan sayıları ve bütçe esas alınmaktadır.

İngilizce dışındaki dillerde öğrenim görebilecek öğrenciler, sınavı Düzce Üniversitesi’nde gerçekleştirilemeyecek diller için Yabancı Diller Yüksekokulunun kabul edebileceği bir resmi yabancı dil puanı ile başvuru gerçekleştirebilirler.

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN  GENEL ŞARTLAR

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Önlisans, Lisans, Yükseklisans, Doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2- a) Önlisans, Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

     b) Yükseklisans, Doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması (Bir dönem için 30 ECTS, iki dönem için 60 ECTS öngörülmektedir),

4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

 

 • Erasmus öğrenim hareketliliği, Üniversiteler arasında imzalanmış ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilir. Başvuru döneminde eklenecek yeni anlaşmalar da öğrencilerin tercihlerine açıktır.
 • Başvuruda, öğrencinin bir önceki dönem sonunda resmi olarak kesinleşen not dökümü (transkript) esas alınır.
 • Yüksek lisans, doktora öğrencilerinin yanı sıra yatay veya dikey geçişle Üniversite’ye gelen öğrencilerin başvuru dönemlerinde henüz not dökümleri (transkript) oluşmamış ise, bir önceki akademik kademe ya da kurumun verdiği son belgede bulunan genel not ortalaması esas alınır.
 • Tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık eğitimine devam eden (tıpta doktora yapan) öğrenciler için Tıpta Uzmanlık Sınavı kazanma notları dikkate alınır.
 • Programlara başvuru gerçekleştiren öğrencilerin başvuruları ilgili ofis tarafından kontrol edilir. Şartları sağlamayan öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavına alınmaz. Gerekçe, öğrenciye e-posta yolu ile bildirilir.
 • Öğrenim hareketliliğinde asgari süre 3 (üç) ay, azami süre 12 (on iki) tam aydır.
 • Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır. Aynı şekilde, çift anadalda öğrenim gören öğrencilerin her iki dalda faaliyete başvurması durumunda, bu öğrencilerden de puan indiriminin hangi dalda yapılacağına ilişkin tercih dilekçesi alınır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-10” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-20” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.
 • Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
 •  Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan olarak değerlendirilir.
 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır. Yükseköğretim kurumunun vazgeçişleri öngörerek öğrencilere vazgeçtiklerini bildirmeleri için bir süre tanımaları ve öğrencilerin bu süre içerisinde vazgeçtiklerini bildirmeleri halinde puan azaltma uygulanmaz.
 • Sınava başvurup da mücbir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, Yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, başarı puanlarından 5 puan düşürülebilir. Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar için öğrenciye rücu edilebilir.
 • Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir. 

Erasmus+ Öğrenim Öğrencilerine Yurtdışında Geçirecekleri Süre İçin Verilecek Aylık Maddi Destek Miktarı:

Şartları sağlayan öğrenciler hibe alamaması durumunda hibesiz olarak hareketliliklerini gerçekleştirebileceklerdir.  

ÜLKE GRUPLARI ve HİBELER

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400