Erasmus+ Programı için İngilizce Yeterlilik Sınavı

13 Eki

  • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  • Tüm Duyurular
Erasmus+ Programı için İngilizce Yeterlilik Sınavı

2 Kasım 2017 Perşembe Günü Saat 17.00 sonrasında İngilizce sınavı yapılacaktır. Sınavda başarı seviyesi, Avrupa Dil Yeterlilikler Çerçevesi standartlarına göre, B1 olmakla birlikte, ortak Üniversitelerimiz B2 düzeyinde dil seviyesi şartı da koyabilmektedirler. 

Başvurular, 19 Ekim 2017 Perşembe günü alınmaya başlayacak olup başvuruda istenen belgeler ve 2017 bütçesine göre gönderilebilecek öğrenci sayısı önümüzdeki 16 Ekim 2017 Pazartesi günü web-sayfamızda ilan edilecektir. 

Erasmus+ Programından faydalanacak lisans öğrencilerinin, Üniversitede ilk dönemlerini tamamlamış olmaları ve transkriptlerinin oluşmuş olması gerekmektedir. Genel not ortalamalarının ise, 2.20/4.00 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Transkriptleri oluşmayan lisans-üstü öğrencileri, bir önceki eğitim derecelerinin mezuniyet ortalaması ile başvuru gerçekleştirebilirler. 

Sınavda başarılı olan ve bütçe sınırları içinde gitmeye hak kazanan öğrenciler, 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde bu haklarını kullanabilecekleri gibi, 2017 projesi içinde açılacak diğer çağrılarda da, tercih etmeleri durumunda, bu sınavda aldıkları puanları kullanabileceklerdir

Başarı dileklerimizle,

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
E-posta: erasmus@duzce.edu.tr