Dusk (Doğu Marmara Üniversite-Sanayi Staj Konsorsiyumu), Personel Eğitim Alma Hareketliliği Süreci Uzatılmıştır

06 Eki

 • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 • Tüm Duyurular

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

DUSK Erasmus+ Koordinatörlüğü Eğitim Alma Hareketliliği

 

DUSK Eğitim ve Staj Konsorsiyumu kapsamında, Erasmus+ Programı Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvuruları başlamıştır.

 

Başvurular, 30 Kasım 2017 tarihine kadar Erasmus Koordinatorlüğüne şahsen yapılacaktır.

 

Eğitim Alma Hareketliliğinin Kapsamı:

 

 

 • Bu faaliyet yurt dışındaki öğretim etkinlikleri (konferanslar hariç) ve ortak bir Yükseköğretim Kurumunda ya da yurt dışındaki diğer ilgili bir kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem süreçleri şeklinde Yükseköğretim Kurumlarının öğretmenlik yapan ve yapmayan personelinin mesleki gelişimini desteklemektedir.

   

 • Eğitim alma hareketliliği bir yükseköğretim kurumunda veya bir işletmede gerçekleştirilebilir. Eğitim almak üzere gidilecek yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.

   

 • Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanabilmek için faaliyetin gerçekleştirileceği üniversiteler arasında bir kurumlar arası anlaşma olması zorunludur. Ayrıca Eğitim Alma Faaliyeti için işletmelere de gidilebilir ve bu durumda kurumlar arası anlaşma şartı aranmaz.

   

 • Seçim sürecinde İdari ve Akademik Personel çeşitliliği dikkate alınacaktır.

   

  Personel Hareketliliğinde Süreler:

   

 • Günlük 8 saat eğitim almak şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç)

   

 • Hibeli olarak desteklenecek eğitim alma süresi toplam 5 gündür.

   

 • Gidiş ve dönüş günleri için hibe ödemesi yapılmayacaktır.

   

 • Eğitim alma faaliyetinin en geç 31 Mayıs 2018 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

   

 • Seyahat ücreti (distance calculator/mesafe hesaplayıcısına göre hesaplanarak) ödenecektir.

 • Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep göstermeksizin 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe ödemesi yapılmış ise ödenen hibe geri alınır.

   

 • Planlanan faaliyetten daha az kalınması durumunda hibe iadesi yapılacaktır.

 

Değerlendirme Kriterleri

 

 1. Taban Puan 50 olarak belirlenmiştir.
 1. Daha önce programdan faydalanmamış personele +10 puan eklenecektir
 2. Daha önce Yükseköğretim Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden yararlanmayanlara öncelik verilecektir.
 3. Daha önce programdan faydalanmış olanların yararlanma sayısı kadar -10 puan taban puanından çıkartılacaktır.
 4. ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL gibi Türkiye’de yapılan ve ÖSYM’nin denklik verdiği sınavlardan alınmış dil belgesi beyan eden personelin Yabancı Dil Sınavı Puanının yüzde 20’si taban puanına eklenerek değerlendirme yapılacaktır.
 5. Türkiye’de yapılan ve ÖSYM’nin denklik verdiği ÜDS/KPDS/YDS gibi sınavlardan alınmış dil belgesi dışında dil belgesi beyan eden akademik personelin dil puanı YÖK’ün not çevrim kılavuzuna göre YDS puan türüne çevrilerek hesaplanacaktır.
 6. Sakarya/Düzce/Abant İzzet Baysal Üniversitesinde ders vermek üzere istihdam edilen ve faaliyetten yararlanmak amacıyla başvuran yabancı uyruklu personelin yabancı dil notunu gösterir belge beyan etmemesi durumunda yabancı dil notu 80 olarak kabul edilecektir. Yabancı dil belgesi beyan edilmesi durumunda belgede yer alan not değerlendirmeye alınacaktır ve Madde 6’da bahsedilen dönüşüm yöntemi uygulanacaktır.
 7. Teknik idari personele (kadro ve görev yaptığı birim itibariyle) +10 puan eklenecektir.
 8. İki aday arasında toplam puan eşitliği halinde yabancı dil puanı yüksek olana öncelik verilecektir.
 9. Yabancı dil puanının da eşit olması durumunda çalışma yılı yüksek olana öncelik verilecektir.
 10. DUSK Konsorsiyumu kapsamında staj faaliyetinden yararlanacak öğrencilere staj yeri bulan başvuru sahiplerine +10 puan verilecektir.(Belgelendirilmek koşulu ile)
 11. Başvuru yapan personelin toplam hizmet yılı sayısının yüzde 20’si taban puanına eklenerek değerlendirme yapılacaktır.
 12. Başvurular, ilan edilen kriterlere göre Üniversitelerin Seçim Komisyonları tarafından değerlendirilecektir.

 1. DUSK Konsorsiyum üye Üniversiteler için aşağıda yer alan tablodaki maksimum kontenjan dağılımları dikkate alınacaktır.

 

 

Eğitim Alma Hareketliliği Kontenjan Dağılımı

 

Sakarya Üniversitesi

20

Düzce Üniversitesi

10

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

10

 

Notlar:

 • Bireysel destek: Kişi başı 5 gün yevmiye (yol dahil) verilecektir.
 • Seyahat desteği: Mesafe hesaplayıcısına (distance calculator) göre verilecektir.
 • Kontenjan dağılımı bütçe durumuna göre değiştirilebilir.

  Başvuru Belgeleri:

  • Çalışma planı (iş planı – onaylanmamış)
  • Davet/Kabul mektubu (Acceptance letter)
  • Başvuru formu (Application form)
  • Yabancı dil belgesi
  • Personel bilgi formu

Söz konusu başvuru ilanı 2016-1-TR01-KA103-027501 Proje numaralı 2016-2018 Dönemi DUSK Staj ve Eğitim Konsorsiyumu Projesine ilişkindir.

 

DUSK Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyon No: 2016-1-TR01-KA108-027324

 

 

Hibeler Hakkında Bilgiler:

Günlük hibe miktarları aşağıdaki şekildedir.

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte gidilen ülkeler

Günlük hibe miktarları (€)

 

1. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık

144

 

2. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan,

126


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, İsviçre, Türkiye

 

 

3. Grup Program Ülkeleri

Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya

108

 

4. Grup Program Ülkeleri

Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

90

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları:

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelinizin seyahat gideri hesaplamalarında kullanılması gereken “Distance Calculator” linkini aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

 

http://ec.europa.eu/programmes/Erasmus+-plus/tools/distance_en.htm

 

Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır.

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.100 €

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Düzce Üniversitesi:

Konsorsiyum Ortağı

İrtibat Kişisi: Mert Mehmet Kaleci, Beyza Şahin, Sultan Bilgiç e-mail: erasmus@duzce.edu.tr ve mertkaleci@duzce.edu.tr