2018-2019 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı Başvuruları Başlamıştır

08 Şub

 • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 • Tüm Duyurular

                                                

 

2018-2019 Akademik Yılı

Mevlana Değişim Programı Başvuruları

 

2018-2019 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ SEÇİMİ BAŞLAMIŞTIR

 

Başvuru Koşulları:

 1. Lütfen ilanı sonuna kadar okuyunuz.
 2. Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması gerekmektedir.
 3. İkinci öğretimde okuyan öğrencilerde, programdan faydalanabilirler.
 4. Daha önce Mevlana Öğrenim Görme Faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan burssuz olarak faydalanabilirler.
 5. Daha önce Erasmus+ Programı faaliyetinden faydalanmış öğrenciler de, programdan     burslu olarak faydalanabilirler.
 6. Üniversitemizde Farabi öğrencisi olarak bulunan öğrenciler ancak kendi kurumlarından başvuru yapabilir.
 7. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması (2.5/4.00) gerekmektedir.
 8. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması (3.00/4.00) gerekmektedir.
 9. Başvurular Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne yapılacaktır. Adres: Düzce Üniversitesi Rektörlüğü 4.Kat, Konuralp Yerleşkesi.
 1. YÖK tarafından ilan edilen Yürütme Kurulu kararı uyarınca 58 ülke ve her ülke için belirlenmiş alanlara uygun başvurular kabul edilecektir. Ülkeleri ve alanları içeren karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

  http://www.yok.gov.tr/documents/757816/39302365/24012018_yurutme_karari_kriterler.pdf/52cf418d-ca9e-4c52-90ef-1ade5c732f16

   

 2. Daha önce Mevlana Değişim Programından burslu değişime hak kazanıp, bu hakkından feragat edenler tekrar başvuru yapamazlar.

  Başvuru İçin Yapılması Gerekenler:

  1. İlana başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin “Aday Öğrenci Başvuru Formunu” doldurup (bilgisayar ortamında) çıktısını aldıktan sonra Koordinatörlüğümüze imzalı bir şekilde aşağıdaki evraklarla birlikte ulaştırmaları gerekmektedir.
  2. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından ya da ilgili Enstitü Müdürlüğünden (yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) onaylı ve son dönemi içeren transkript belgesi almaları gerekmektedir.  
 3. Üniversitemizce yapılacak olan Yabancı dil sınavına girmeyecek olanların yabancı dil seviyelerini gösteren sınav sonuç belgelerini başvuruları esnasında getirmeleri (YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL vb. ) gerekmektedir.  ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden düzenlenen 22 Nisan 2016 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna, aşağıdaki, bağlantıdan, ulaşılabilirler.

  http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf

  1. Eksik evrak ve imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır.
  2. Gidilecek eğitim kurumunda öğrenim görülecek yabancı dilde yeterliliği gösterir puan belgesi genel başarı puanının %50’sini oluşturacaktır. Yabancı Dil Sınavı için 100 üzerinden 50 puan barajı uygulanacaktır. Bu puanın altında not alan öğrenciler değişim programından faydalanamazlar.
  3. Yapılacak seçim 2018-2019 akademik yılı “güz ve bahar dönemleri” için olacaktır. İlan edilen kontenjanlar öğrencilerin tercihlerine göre “güz ve/veya bahar döneminde” kullanılacaktır.  
  4. Öğrenciler gitmek istedikleri dönem(ler)i başvuru formunda belirtmelidir.  
   1. Başvuru için gerekli olan belgeler 23 Şubat 2018 saat 17.00’a kadar Üniversitemiz Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir.

     Başvuru için gerekli belgeler:

                1. Aday Öğrenci Başvuru formunun imzalı çıktısı (2 adet)

                2. Transkript (2 adet)

                3. Yabancı dil belgesi (2 adet)

                  4. Nüfus Kağıdı Fotokopisi(2 adet)

               Önemli Bilgilendirme

                2018-2019 Akademik yılı için YÖK tarafından Üniversitemize tahsis edilecek olan toplam bütçe henüz belli olmadığı için Mevlana Koordinatörlüğü tarafından YÖK'e gönderilecek listede yer alan öğrenciler “aday öğrenci” statüsündedir.

                Anlaşmalar kapsamındaki toplam kontenjanın YÖK tarafından onaylanan kısmı Üniversitemiz için geçerli değişim sayısı olacaktır.

                Öğrenciler aldıkları puanlara göre tercih ettikleri üniversitenin ilgili bölümünde bulunan kontenjana göre sıralanacaktır.

               

     

     

    Seçim Takvimi

    Değişim İlanlarının Duyurulması   8 Şubat 2018


    Başvuruların alınması                      23 Şubat 2018 (Saat 17.00’a kadar)

    Yabancı Dil Sınavı                             3 Mart 2018

    Değerlendirme Sonuçlarının YÖK’e iletilmesi   16 Mart 2018 

     

    **3 Mart 2018’de yapılacak olan “Yabancı Dil Sınavı”nın yeri ve saati ayrıca ilan edilecektir.

    Üniversitemizin anlaşmalı olduğu kurumlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.