2021-2022 ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve 2020-2021 ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

05 Oca

  • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  • Tüm Duyurular

2021-2022 ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve 2020-2021 ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği için 25 Ocak 2021-08 Şubat 2021 tarihleri arasında başvurular alınacaktır.

Başvuruya Çıkılacak Hareketlilikler:

a-) 2021-2022 Akademik Yılı Öğrenim Hareketliliği

b-) 2020-1-TR01-KA103-081208 Proje Numaralı Erasmus+ Staj Hareketliliği

c-) 2020-1-TR01-KA103-081769Proje Numaralı DUSK Mühendislik Staj Hareketliliği

d-) 2020-1-TR01-KA103-083016 Proje Numaralı DEHAS Tıp Staj Hareketliliği Başvuruları

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine Başvuru Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine !!!

Erasmus+ 7 yıllık dönemler halinde sürdürülmektedir ve 2021 yılı itibari ile Erasmus yeni bir döneme başlayacaktır. Bu kapsamda 2021 yılından itibaren geçerli olmak üzere Erasmus+ başvuru ve katılım koşullarında değişiklik olması durumunda 2021-2022 Öğrenim Hareketliliğine başvuru yapan öğrencilerimiz bu başvuru koşulları gereğince tekrar değerlendirilecektir. Değişen başvuru ve katılım koşulları web sitemizde ilan edilecektir.

Yabancı Dil Baraj Puanında herhangi bir değişiklik yoktur.

İngilizce sınav tarihi sitemizden  ayrıca duyurulacaktır.

BAŞVURU AŞAMASI

Başvurular http://exchangeprogram.duzce.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2Fr Linki üzerinden online olarak yapılacaktır.

Onaylı transkript ve var ise Yabancı Dil puanı sisteme yüklenecektir.

Mühendislik Fakültesi öğrencileri Staj hareketliliğine 2020-1-TR01-KA103-081769P proje numaralı Doğu Marmara Üniversite-Sanayi Konsorsiyumu (DUSK) kapsamında başvurularını yapacaklardır.

Tıp Fakültesi öğrencileri Staj Hareketliliğine 2020-1-TR01-KA103-083016 proje numaralı DEHA’S Konsorsiyumu kapsamında başvurularını yapacaklardır.

Öğrenim ve Staj HAREKETLİLİĞİ:

Kimler Başvurabilir:

Düzce Üniversitesi örgün eğitimine kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliğine katılabilir.

Öğrenim Hareketliliği yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlar arası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir.

Staj Hareketliliği faaliyeti yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

 Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başarı Puanı Nasıl Hesaplanır:

Erasmus+ Programı hareketliliklerine katılacak öğrencilerin Avrupa Dil Yeterlilikleri Çerçevesi’ne göre en az B1 düzeyinde eğitim göreceği yabancı dile hakim olması beklenmektedir. Gerçekleştirilecek yabancı dil sınavının geçer notu, bu kritere göre Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan sınavdan minimum 60 puan almış olmak; YDS ve YÖKDİL sınavlarından minimum 75 puan almış olmak olarak belirlenmiştir.

 Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği başarı puanınız, genel akademik not ortalamanızın %50’si ve Yabancı Dil Puanınızın %50’si hesaplanarak oluşturulur. Başarı sıralaması, bu nihai puanlara göre düzenlenir.

İngilizce dışındaki dillerde öğrenim görebilecek öğrenciler, sınavı Düzce Üniversitesi’nde gerçekleştirilemeyecek diller için Yabancı Diller Yüksekokulunun kabul edebileceği bir resmi yabancı dil puanı ile başvuru gerçekleştirebilirler.

ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN  GENEL ŞARTLAR

1- Öğrencinin Düzce Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Önlisans, Lisans, Yükseklisans, Doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2- a) Önlisans, Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

          b-) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

 4- Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

5- Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_en )        

 -  AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

6- Başvuruda, öğrencinin bir önceki dönem sonunda resmi olarak kesinleşen ve Koordinatörlüğe teslim edilen not dökümü (transkript) esas alınır.

7- Yüksek lisans, doktora öğrencilerinin yanı sıra yatay veya dikey geçişle Üniversite’ye gelen öğrencilerin başvuru dönemlerinde henüz not dökümleri (transkript) oluşmamış ise, bir önceki akademik kademe ya da kurumun verdiği son belgede bulunan genel not ortalaması esas alınır.

8- Tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık eğitimine devam eden (tıpta doktora yapan) öğrenciler için Tıpta Uzmanlık Sınavı kazanma notları dikkate alınır. Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS,DUS, EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.

9- Programlara başvuru gerçekleştiren öğrencilerin başvuruları ilgili ofis tarafından kontrol edilir. Şartları sağlamayan öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavına alınmaz. Gerekçe, öğrenciye e-posta yolu ile bildirilir.

10- Staj hareketliliği için asgari süre 2 (iki) ay, azami süre 12 (on iki) tam aydır.

 11- Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır. Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-10” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-20” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır. Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır. Yükseköğretim kurumunun vazgeçişleri öngörerek öğrencilere vazgeçtiklerini bildirmeleri için bir süre tanımaları ve öğrencilerin bu süre içerisinde vazgeçtiklerini bildirmeleri halinde puan azaltma uygulanmaz.

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+ 10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan


12- Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus+ programından faydalanmasına mani değildir. 

13- Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyacı olan öğrencinin başvuru formunda belirtmesi (belgelendirmesi kaydıyla) durumunda Ulusal Ajans’a özel hibe desteği başvurusu yapılabilir ve öğrencilerimiz özel hibe desteği alabilirler.

Erasmus+ Öğrenim (2021 yılından itibaren değişiklik olması durumunda öğrenim hareketliliğine katılacak öğrencilere geçerli hibe miktarları ödenecektir) ve Staj Öğrencilerine Yurtdışında Geçirecekleri Süre İçin Verilecek Aylık Maddi Destek Miktarı:

Şartları sağlayan öğrenciler hibe alamaması durumunda hibesiz olarak hareketliliklerini gerçekleştirebileceklerdir.  

ÜLKE GRUPLARI ve HİBELER

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400