Hakkımızda

Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda işbirliği ve anlaşma süreçlerini yürütür.

Değişim programları dâhilinde yurtdışından gelen ve yurtdışına gidecek olan tüm öğrenci ve öğretim elemanlarının seçme ve yerleştirme süreçleriyle ilgilenir ve bu süreçler boyunca gereken destek ve danışmanlık hizmetini sağlar. Ayrıca başvuru ve kabul işlemleri, vize işlemleri, konaklama sorunları ve olası diğer tüm işlemler koordinatörlüğün takip konusu kapsamındadır.

Uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen oryantasyon programları ile yurtdışına giden öğrencilerimizin ve yurtdışından gelen uluslararası öğrencilerin kısa sürede bulundukları ülkelere ve ülkemize adapte olmalarına yardımcı etkinlikler düzenlenir.

Misyonumuz

Üniversitemizde ulusal ve uluslararası çerçevede yürütülen değişim programları, projeler ve diğer işbirliklerini tüm paydaşlara duyurmak, geliştirmek ve koordine etmektir.

Vizyonumuz

Üniversitemizin vizyonu içinde mevcut unsurlara katkıda bulunmak, üniversitemizin uluslararasılaşmasını sağlamaktır.

Neler yapıyoruz?

Üniversitemizin Erasmus Değişim Programı, Mevlana Değişim Programı, Farabi Değişim Programı ve Gençlik Programları programlarına katılabilmesi için çalışmalar yapıyoruz.

Üniversitenin hâlihazırda bulunan öğrenci değişim programlarının sayısını korumak ve artırmak için çalışmalarda bulunuyoruz.

Öğrencilerin, akademik kadronun ve idari personelin uluslararasılaşma sürecini geliştirmek için gerekli atılımlarda bulunuyoruz.

Ulusal ve uluslararası alanda ortak girişimlerde etkin rol oynamak amacıyla diğer üniversiteler ve bilimsel kuruluşlar ile işbirliği yapıyoruz.

Değişim programlarının yanı sıra dünyanın diğer ülkelerinde bulunan bilimsel kuruluşlar ile ortak çalışmalar, projeler ve bilgi alışverişi yapıyoruz.

Üniversitenin tüm uluslararası programları için yapılacak anlaşmalarını, protokollerini oluşturuyoruz.

Üniversitemizin yabancı kurumlarla ilişkilerini geliştiriyoruz. 

Üniversitede yürütülecek ulusal ve uluslararası faaliyetleri planlıyoruz.

Ulusal ve uluslararası eğitim ve tanıtım fuarlarına ve ilgili olabilecek diğer uluslararası etkinliklere katılıyoruz.

Enstitülerimize, fakültelerimizle, yüksekokullarımızla yakın işbirliği içinde çalışıp, uluslararası gelişme süreçlerini destekliyoruz.

Üniversite yönetimini uluslararası gelişmelerden, akademik değişimlerden ve araştırma işbirliklerinden bilgilendiriyoruz.

Gelen ve giden öğrencilere seyahatleri öncesinde oluşabilecek ihtiyaçları doğrultusunda uluslararası deneylerinde destek vermek amaçlı ulaşım, yurt             ve diğer yaşam bilgileri konusunda yardımcı oluyoruz.

Üniversitemiz WEB sayfalarının uluslararası görsel standartlara göre düzenliyor, bu sayfaların İngilizce versiyonlarını hazırlıyoruz.

Avrupa Birliği'nin bilimsel araştırmalara destek sağlamak amacıyla yürüttüğü 7. Çerçeve Programı ile ilgili bilgilendirme ve koordinasyonu sağlıyoruz.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ve Diploma Eki (DE) ve Diploma Eki Etiketi üzerine çalışmalar yapıyoruz.